Jäsenkirje 21.4.2020
21.4.2020 15:07 Uutiset / Seuran etusivu

Jäsenkirje 21.4.2020

Arvoisa seurayhteisömme jäsen

Seuramme saa vuosittain toiminta-avustusta Ylöjärven kaupungilta. Toiminta-avustus on seurallemme todella merkittävä taloudellinen tukijalka. Toiminta-avustus on nettomääräisesti vuositasolla merkittävästi pienempi kuin kaupungille maksamamme maksut kenttävuokrista, ja Ylöjärven Ilves Areenaa operoiva halliyhtiömme Ylöjärven Urheiluhallit Oy toimii osakeyhtiönä täysin itsenäisellä talouspohjalla. Isoimpana toiminnan mahdollistajana on meidän yli 100 vapaaehtoisen toimihenkilön yhteisö, joka ei toimintaansa saa taloudellista tukea käytännössä lainkaan. Tätä työtä tehdään varovaisestikin arvioiden vuositasolla reilut 20.000 tuntia. Vastaavan työmäärän ostaminen tai tuottaminen palkatulla työvoimalla tarkoittaisi useideni satojen tuhansien eurojen kustannusta.

Vuoden 2019 toiminta-avustusta meille ei ole maksettu. Haimme vuodelle 2019 toiminta-avustusta. Toiminta-avustusten käsittelyyn nimettiin vapaa-aikalautakunnan päätöksellä VAPLTK 22.1.2019 §4 liikuntakoordinaattori Olli Alamäen vetämä työryhmä, joka käsitteli hakemukset ja teki ehdotuksen vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlajalle, joka puolestaan esitteli asian lautakunnan kokouksessa. Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan VAPLTK 26.3.2019 § 23 myöntää seurallemme toiminta-avustusta vuodelle 2019 12.300 €. Toiminta-avustushakemusta tehtäessä edellisen tilikauden tilinpäätöksemme ei ollut vielä valmistunut ja tästä informoitiin myös liikuntakoordinaattoria, jonka mukaan liitteet oli mahdollista toimittaa myöhemminkin. Valitettavasti tilinpäätöksen ja tilintarkastajan kertomuksen valmistuttua, ne jäivät lopulta toimittamatta inhimillisen erehdyksen ja unohduksen seurauksena, jonka takia seuralle ei maksettu toiminta-avustusta vuodelta 2019 ollenkaan.

Aineiston toimituksessa tapahtunut inhimillinen erehdys pääsi syntymään, koska viime vuonna Ylöjärven Ilveksen ponnistelut uuden monitoimihallin rakentamisessa ja sitä hallinnoimaan perustetun yhtiön asioiden hoitamisessa veivät seuralta sen resursseihin nähden todella paljon huomiota. Projektiin käytettiin seuran puolelta yhteensä reilusti yli yksi henkilötyövuosi pelkästään viime vuoden aikana. Samaan aikaan kaupungin puolella kumpikin asian käsittelyyn liittyvä viranhaltija irtisanoutui kaupungin palveluksesta eikä toisaalta kukaan toiminta-avustustyöryhmän jäsenistäkään kiinnittänyt asiaan myöntämisen jälkeen mitään huomiota.

Seuramme toimintaedellytykset ovat tällä hetkellä vallitsevan epidemian takia taloudellisesti uhattuna, kuten on myös seuran omistaman halliyhtiön tulevaisuus. Vuoden 2019 toiminta-avustuksen maksamatta jääminen ei ollut peruste aiemmin viestityille säästötoimenpiteillemme, mutta se vie mahdollisuuksiamme kehittää satojen lasten ja nuorten liikuntaharrastusta Ylöjärvellä. Kaikki varat pyrimme aina suuntaamaan suoraan kenttätoimintaan ja niillä mahdollistetaan laadukas matalan kynnyksen harrastaminen kehittyvissä olosuhteissa.

Kannamme luonnollisesti vastuumme siitä, että meidän olisi pitänyt toimittaa puuttuneet liitteet ajallaan niiden valmistuttua. Jokainen seuratoimintaamme läheltä seuraava kuitenkin ymmärtää, millaisia haasteita ja muutoksia viime vuonna kohtasimme. On vapaaehtoisen yhteisömme ansioita, että toimintamme kuitenkin pysyi raiteillaan ja Ylöjärven Ilves Areenan toiminta saatiin hienosti käyntiin. Me emme seurana tähän kaadu, mutta pidämme päätöksen vaikutusta kohtuuttomana suhteessa hakemisessa tapahtuneeseen inhimilliseen virheeseen. Olemme pyytäneet oikaisuvaatimusta vapaa-aikalautakunnan päätökseen jättää vuoden 2019 toiminta-avustus maksamatta.

Joni Ojamäki
Puheenjohtaja

YHDESSÄ OLEMME SEURA


   
Lisää uutisia
Ylöjärven Ilves ry
«  Kesäkuu   »
Kategoriat