Jäsenkirje 19.5.2020
19.5.2020 16:54 Uutiset / Seuran etusivu

Puheenjohtajan terveiset

Arvoisa seurayhteisömme jäsen

Seuramme toimintamaksut ovat kausikohtaisia eli ikäluokissamme harrastava pelaaja maksaa toimintamaksua kesä- ja talvikaudesta erikseen. Maksut päättää seuramme hallitus ja ne pohjautuvat talousarvioon, jonka tavoitteena on nollatulos eli seuran tuotot vastaavat seuran kuluja. Toimintamaksuilla katetaan seuramme toiminnan välttämättömät operatiiviset kulut eli henkilöstömme palkat, toimistomme vuokrat, käytössämme olevien järjestelmien kulut, ikäluokkien vastuuhenkilöiden kulukorvaukset, toimihenkilöiden koulutukset, kenttävuokrat sekä joukkueiden sarjoihin ilmoittautumiset. Muut kulut määräytyvät pitkälti ikäluokkien omien päätösten mukaan ja näin jokaisella ikäluokilla on mahdollisuus säädellä omaa toimintaansa ja kustannustasoa osallistujien mukaan.

Jokaisella ikäluokalla on mahdollisuus tehdä itsenäisesti varainhankintaa kustannusten laskemiseksi. Lisäksi seurallamme on Pesäluolarahasto, josta on mahdollista hakea tukea, jos kustannukset nousevat harrastamisen esteeksi. Ylöjärven Ilveksen keskeisenä pelitapana on matalan kynnyksen harrastaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kaikissa olosuhteissa pitämään harrastamisen kustannustason mahdollisimman järkevänä. Keskeisin mahdollistaja järkevälle kustannustasollemme on seurassa tehtävä vapaaehtoistyö.

Toisena keskeisenä pelitapanamme on tavoitteellinen oppiminen, mikä koskee ennen kaikkea ikäluokkatoimintaamme. Tavoitteellinen oppiminen vaatii tuekseen erinomaiset ja ympärivuotiset olosuhteet. Vaikutusmahdollisuutemme olosuhteiden yksikkökustannuksiin ovat erittäin rajatut. Pääosa olosuhteiden aiheuttamista kustannuksista syntyy Ylöjärven kaupungilta hankituista ulkokenttävuoroista sekä Ylöjärven Urheiluhallit Oy:lta hankistuista Ylöjärven Ilves Areenan tekonurmi- ja monitoimihallivuoroista. Näihin vuoroihin on sitouduttava hyvissä ajoin etukäteen, jolloin seuralle mudostuu kiinteitä kustannuksia, joita katetaan toimintamaksuilla.

Olemme tehneet tänä vuonna merkittäviä säästöjä toiminnan sopeuttamiseksi ja jatkuvuuden takaamiseksi, mm. henkilöstöjärjestelyin. Tavoitteenamme seuran taloussuunnittelussa on ollut varmistaa, että matalan kynnyksen harrastamisen edellytykset säilyvät ja ympärivuotiset olosuhteet ovat käytettävissämme myös jatkossa.

Seuramme ikäluokkien kesäkauden 2020 toimintamaksut muuttuvat vuoden 2019 kesäkauteen verrattuna seuraavilla perusteilla:

  • Koronavirusepidemian vuoksi asetettujen toiminnan rajoitteiden ja muuttuneen harjoitteluajan huomioiminen.
  • Ylöjärven Ilves Areenan käytön laajentaminen elo-syyskuussa 2020. Laajennamme jatkossa kesäkauden olosuhteiden käyttömahdollisuuksia huhti-toukokuussa ja elo-syyskuussa, jolloin meillä on perinteisesti haasteita olosuhteiden saatavuudessa ja luonnonnurmikenttien käytössä. Näin pystymme jatkossa tarjoamaan kattavat harjoittelumahdollisuudet läpi vuoden.
  • Seuran kiinteiden suoraan toimintaan liittyvien ja välttämättömien kustannusten kattaminen (esimerkiksi ennakoidut ulkokenttävuokrat)

Seuramme vapaaehtoiset valmentajat ja muut toimihenkilöt ovat tehneet hienoa työtä ja tukeneet rajoitusten aikana mm. etäharjoittelua. Olemme hyvin nopealla tahdilla pystyneet säätämään toimintaamme rajoitusten mukaan. Kiitos teille kaikille, tästä on hyvä jatkaa kohti kesäkautta!

Joni Ojamäki
seuran puheenjohtaja

YHDESSÄ OLEMME SEURA

Toimintamaksut 2020


   
Lisää uutisia
Ylöjärven Ilves ry
«  Tammikuu   »
Kategoriat